06 de juny de 2016
06.06.2016
Campanya d'estiu

El Departament d'Agricultura destina 15,5 milions en la prevenció d'incendis

El Govern fa un esforç en recursos econòmics i humans per afrontar la campanya d'incendis 2016

06.06.2016 | 18:23

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i el conseller d'Interior, Jordi Jane, han comparegut avui al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d'incendis, especialment pel que fa a la Campanya d'incendis forestals 2016.

Nou Decret de prevenció d'incendis forestals

"Un dels objectius del Departament d'Agricultura és el de lluitar contra els incendis a partir d'un Model Català propi, adaptat a les especificitats del territori i a l'evolució del medi, i integrat en la política de gestió forestal sostenible que el país necessita, perquè entenem que la millor política de prevenció d'incendis és la gestió forestal". Així ho ha explicat avui la consellera Meritxell Serret en el marc de la compareixença.

La consellera ha destacat que amb el Pla General de Política Forestal s'impulsa la gestió global del risc d'incendis forestals. Dins d'aquesta estratègia global, Serret ha destacat que en aquesta legislatura s'aprovarà i publicarà el Decret de prevenció d'incendis forestals, que refondrà i actualitzarà la normativa actual en prevenció d'incendis per fer-la més efectiva i adaptada a les necessitats actuals del territori.

A més, s'ampliarà l'aplicació de noves tecnologies per a la prevenció d'incendis forestals en el màxim d'unitats que integren la gestió i es desplegarà el Cos d'Agents Rurals de manera progressiva per tenir els efectius necessaris i especialitzats al territori.

15,5 M€ en prevenció d'incendis

La consellera ha explicat que el pressupost per al 2016 és de 15,5 milions € per a desenvolupar les actuacions orientades a accions de prevenció d'incendis. El dispositiu de prevenció del DARP per aquest 2016 està format per 68 tècnics forestals que treballen tot l'any, més 38 persones de reforç a la campanya d'estiu, sobretot a les sales de control, a part dels 500 agents rurals, a banda de les 7.600 persones voluntàries que integren les Agrupacions de Defensa Forestal. La consellera ha destacat "l'esforç notable per mantenir la mateixa dotació de personal que l'any 2015 i es dota de personal extra a les sales de control dels Agents Rurals i al servei de prevenció d'incendis del Departament".

Pel que fa a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), actualment a Catalunya n'hi ha inscrites al registre oficial 305, que agrupen 668 municipis, amb una superfície forestal de 1.750.000ha. El pressupost total previst per aquest any per a les Agrupacions de Defensa Forestal, per al seu funcionament, operativitat, i coordinació, és de 1.533.159,68 €.

La consellera ha volgut destacar la "tasca importantíssima que realitzen les ADF's sobre el nostre territori com una de les peces estratègiques per al treball de la prevenció".

Previsions per aquesta campanya

La consellera ha qualificat de "moderat" el perill d'incendi forestal en les dates actuals i que "l'activitat d'incendis d'aquest final de primavera es pot considerar habitual per l'època de l'any". Ha dit que "malgrat que les prediccions actuals de cara a l'estiu en general no assenyalen que aquest hagi de ser molt extremat, no es pot descartar que aquesta acabi sent una campanya complicada. En cas de manca de pluges raonables durant els propers mesos, les comarques on més ràpidament s'incrementarà el perill seran les del litoral i prelitoral on el dèficit hídric actual respecte la mitjana és més elevat"

Principals eines de prevenció d'incendis: actuacions prioritàries

La situació de les zones urbanes-forestals continua sent una de les principals preocupacions, per això un dels principals objectius és incentivar l'autoprotecció. El DARP destina aquest any 500.000€ a ajuts per incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal—lacions situades en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta, que estableix la llei.

Dins l'estratègia d'actuació global, el DARP prioritza les actuacions forestals preventives en els Perímetres de Protecció Prioritària(PPP), zones identificades d'especial risc i on cal intensificar les actuacions de prevenció. En total, a Catalunya hi ha 22 plans redactats i el pressupost destinat és de 900.000 € el 2016 i 1,5M€ el 2017.

Agents Rurals prevenció i acció sobre el terreny

L'activitat inspectora i reguladora també ha estat molt intensa durant l'any 2015 i primer semestre del 2016. El Cos d'Agents Rurals ha realitzat 23.872 actuacions de prevenció en activitats i infraestructures generadores de perill i 131.509 expedients de tramitació de comunicacions i autoritzacions per activitats que comporten un perill d'incendi forestal.

Finalment, en tota política integral cal parlar del disseny d'estratègies de prevenció. En aquest sentit la consellera ha explicat que "Sense un coneixement de les causes reals dels incendis no poden establir mesures preventives eficaces". En l'actualitat els agents rurals arriben a conèixer les causes del 86 % dels incendis produïts, fet que permet fer un anàlisi molt acurat de quines són les zones i les activitats humanes sobre les que cal actuar per minimitzar el risc.

Risc d'Incendis tot l'any: desestacionalització

Des del Departament d'Interior ja fa anys que s'insisteix en un fet: la desestacionalització del risc d'incendi forestal, un fet que es produeix sobretot a l'arc mediterrani, agreujat pel canvi climàtic. Tot i que és a l'estiu quan la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, cal tenir en compte que aquest risc també es pot produir en períodes de sequera fora del període estival, també durant l'hivern.

A tall d'exemple, el passat 3 de gener, els Bombers de la Generalitat van emetre un avís en el qual alertaven de l'alt risc d'incendi forestal ates que la manca de precipitacions acompanyada d'unes temperatures més altes del que correspondria en aquesta època, entre d'altres factors, alertaven d'un hivern complicat pel que feia al risc d'incendi forestal.

Dins d'aquest episodi de risc, el 6 de gener es produïa el primer incendi forestal, a Albinyana (Baix Penedès), i que, segons els Agents Rurals, va afectar 14,2 hectàrees de pi blanc i matoll.

El conseller Jané ha manifestat que "pels Bombers de la Generalitat, la campanya forestal va començar amb aquest incendi, el passat 6 de gener". Des d'aleshores, "els nivells de risc i els incendis petits i mitjans no ens han deixat", ha afegit.

Anàlisi del foc

Els Bombers de la Generalitat han constatat que els incendis cremen amb més intensitat de la què caldria esperar, si tenim en compte la meteorologia. Es podria dir que ens trobem davant d'una "memòria de sequera acumulada" a la vegetació, que condiciona el comportament dels incendis en aquests moments.

Davant aquesta situacio el conseller ha dit " m'afegeixo a la preocupacio de la consellera Serret, no es pot descartar que aquesta sigui una campanya molt complicada".

El conseller Jané ha explicat en seu parlamentària que el Cos de Bombers està fent un seguiment exhaustiu del comportament de cadascun dels incendis forestals i de vegetació en els quals treballen. A més, estan estudiant a fons incendis forestals recents d'altres zones de l'arc mediterrani amb els diferents cossos de Bombers: Aragó, València, França i Balears.

Campanya Forestal 2016

Aquesta campanya forestal estarà 100% desplegada entre el 15 de juny fins el 15 de setembre, tot i que en els períodes anteriors i posteriors els efectius s'incorporen i es retiren progressivament en funció del risc. Li destinarem un pressupost de despeses directes associades a la campanya de 16.104.075,93€ similar encara que un 4,8% superior al de l'any passat, amb una pujada de l'1% en les retribucions de personal i amb una previsió d'un major nombre de dies de contractació.

Per exemple, els contractes dels Auxiliars Forestals que eren de 66 o 77 dies, passen tots a 92 dies (3 mesos), així com els operadors de control que també han passat de 3 mesos a 5 mesos.

Reforç dels dispositius davant la campanya d'estiu

El Departament d'Interior i la DGPEIS, consolida el seu model d'extinció, tot reforçant el seu dispositiu habitual de lluita contra els incendis forestals.

Aquest model es basa en una anàlisi diària i continuada del risc d'incendi forestal, anàlisi que permet una tasca preventiva, atès que alguns dels mitjans operatius són desplaçats estratègicament a les zones que pateixen risc d'incendi (per exemple: mitjans aeris, columnes mòbils, etc.). Aquest apropament de les dotacions dels Bombers de la Generalitat a les zones amb major risc d'incendi facilita una major anticipació i contundència en el primer atac als incendis, quan aquests es produeixen.

Aquest reforç del dispositiu es produeix en l'època en què les condicions meteorològiques augmenten el risc d'incendi forestal, sense oblidar que ja hem constatat que també fora del període estival es poden donar les condicions per al risc d'incendi.

En la mateixa línia, no tots els reforços s'incorporen el mateix dia, sinó que es tracta d'una incorporació gradual, que s'adapta al risc del territori.

A l'igual que anys anteriors, a diverses regions d'emergències s'obriran diversos parcs "d'estiu", distribuïts a les zones on hi ha més probabilitat de patir incendis forestals.

Tambe es potenciaran les actuacions previstes de la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) per Bombers

Pla Estratègic de millora i convocatòria de Bombers: funcionaris i voluntaris

El conseller d'interior ha recordat que ja va assegurar que " en aquesta legislatura, per reforçar el cos de Bombers, definiríem un Pla estratègic de desplegament de recursos humans i que era intenció del Govern convocar noves promocions de bombers voluntaris i funcionaris que permetin millorar el dimensionament del cos davant les noves necessitats". I així s'ha fet

Jané també s'ha referit al Pla Estratègic de Desplegament de Mitjans Personals, Materials i d'Infraestructures 2016-2020 pendent d'aprovació del Govern per reforçar els Bombers de Catalunya. " El Departament d'Interior, - ha dit- "està treballant intensament en aquest pla: es tracta d'un estudi quantitatiu i transversal per identificar les mancances actuals, com les previsibles a curt termini, amb l'objectiu de plantejar solucions i planificar-ne la seva realització, tal i com em vaig comprometre al mes de febrer".

Pel conseller d'Interior aquest Pla Estratègic suposarà una revisió i actualització integral de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments " Hem fet molta feina, en farem molta més, i espero que aviat puguem avançar en les concrecions, sol·licitaré una compareixença per tal de presentar-los l'abast del projecte.

Tanmateix, i complementant les actuacions que es definiran el aquest Pla Estratègic, ja s'estant impulsant un seguit d'accions urgents com l'inici del desplegament de recursos humans, a més de les contractacions d'estiu, renovació i manteniment del vestuari i l'execució d'uns projectes de reforma, ampliació i millora en alguns parcs de bombers.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook