27 de març de 2016
27.03.2016

L'Estat duplica en només dos anys el deute que posseeix de la Generalitat

Tenia a les seves mans el 59,97% del total del passiu del Govern català a finals de 2015

27.03.2016 | 06:30

L'Estat ha duplicat en dos anys el deute que posseeix de la Generalitat, ja que al tancament del 2013 l'Estat era titular de 21.725 milions d'euros, mentre que en acabar el 2015 ja tenia deute català per valor de 43.343 milions, pràcticament el doble. Segons dades del Banc d'Espanya, l'adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i a altres mecanismes de provisió de liquiditat habilitats per l'Estat, com el pla de pagament a proveïdors, ha fet que l'Estat ja tingui a les seves mans el 59,97% del deute de la Generalitat, que sumava el 2015 un total de 72.274 milions d'euros.
Davant la impossibilitat de poder acudir als mercats financers per captar finançament, la Generalitat ha recorregut any rere any al FLA, i això ha fet que l'Estat reforcés la seva posició de principal creditor de la Generalitat. Així, el 2012, l'any en què es va posar en marxa el FLA, l'Estat era posseïdor d'un total de 8.685 milions d'euros de deute de la Generalitat, el 16,58% del total del passiu de l'administració catalana, que era llavors de 52.354 milions.
A l'any següent, l'Estat ja va passar a controlar el 37,34% del deute català, això és, 21.725 milions d'un total de 58.179 que conformava llavors el passiu de la Generalitat. Al tancament del 2014, l'Estat ja tenia a les seves mans 31.818 milions d'euros d'un total de 64.466, cosa que suposava un percentatge del 49,35%.
El 2015, l'Estat ha tornat a incrementar el seu pes com a creditor principal i ja acapara el 59,97% del deute català, és a dir, 43.343 milions d'un total de 72.274.
Pel que fa a la resta del deute de la Generalitat, un total de 6.986 milions corresponen a deute en circulació; 11.469 milions a préstecs, tant a curt com a llarg termini, d'institucions financeres estatals; altres 6.505 milions a préstecs d'institucions financeres internacionals i altres 3.971 milions a altres figures relacionades amb finançament públic-privat de projectes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook