13 de març de 2016
13.03.2016

Catalunya treu la seva pitjor puntuació en Llei de Dependència

L'últim informe situa en un 3,6 la qualificació sobre el desplegament d'aquesta normativa

13.03.2016 | 06:30

Catalunya suspèn clarament a l'hora de fer complir la Llei de la Dependència. Aquesta és la conclusió que es reflecteix en l'últim dictamen de l'Observatori de la llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
De fet, aquest últim informe, amb dades corresponents a desembre de 2015, estableix que Catalunya ha tret només una puntuació de 3,6 sobre 10 a l'hora d'aplicar la Llei de la Dependència. Aquesta és, de moment, la pitjor nota des del 2008. Durant tot aquest període Catalunya s'ha mogut entre el 5,5 i el 4,2 en funció de l'any, uns barems que estan per sobre de la mitjana estatal.
En una relació entre atesos i desatesos, l'informe de l'Observatori també és clar en apuntar que el nombre de persones que a finals de 2014 estaven pendents d'aplicació s'ha transformat pràcticament en casos desatesos, arribant fins als 81.271, la xifra més elevada des de 2011.
L'informe, elaborat amb les dades oficials del Sistema d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (SAAD) en la legislatura de Mariano Rajoy, analitza tant la informació sobre persones que han estat avaluades i diagnosticades com a dependents i que reben o no les ajudes compromeses, com la relativa al finançament del sistema a nivell nacional i autonòmic.
Després de l'avaluació, 12 comunitats suspenen amb notes inferiors als 5 punts sobre 10: a banda dels 3,6 de Catalunya, hi ha també Galícia (4,3), Astúries (3,6), Extremadura (3,6), Cantàbria (3,2 ), Navarra (2,9), Múrcia (2,9), Balears (2,1), Aragó (2,1), Canàries (0,7) i Comunitat Valenciana (0). Ceuta i Melilla, que tenen el SAAD gestionat directament pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, tampoc aproven, ja que obtenen un 3,2.
Entre els aprovats hi ha sis comunitats: Castella i Lleó (8,6), Andalusia (7,5), País Basc (6,8), la Rioja (6,1), Castella-la Manxa (5,7) i Madrid (5,7). Dóna la casualitat que és la primera vegada que Madrid aprova en aquesta escala des que es va iniciar fa nou anys.
Segons dades de desembre de 2015, a Espanya hi ha més de 1.180.435 persones en situació de dependència reconeguda, fet que suposa un 2,5% de la població. Segons el dictamen, un terç d'aquesta població -384.326 ciutadans- es troben en el "llimbs de la dependència", és a dir, no reben prestació o servei del sistema, tot i que l'informe revela que a partir de la segona meitat de l'any 2015 es van tornar a produir increments significatius de persones ateses, fet que es podria atribuir a l'entrada al sistema dels dependents amb Grau I. Però l'informe aporta una dada reveladora: 125.000 persones han mort esperant que arribessin les ajudes.
Les puntuacions obtingudes mostren les desigualtats entre territoris, tant en cobertura com en models de gestió, el que, a la llum de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials reclama un canvi de model d'atenció i una injecció financera que permeti als pitjor puntuats, "recórrer el camí que els queda".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook