10 de març de 2016
10.03.2016
Lligat a l'obtenció de més recursos

El Parlament de Catalunya aprova el pla de xoc social

Es concreten almenys 10 MEUR per a pobresa energètica, 10 per al pla de barris i augmentar en 10 milions més la dotació del parc públic d'habitatge

10.03.2016 | 20:13
El Parlament de Catalunya aprova el pla de xoc social

El Parlament ha aprovat les propostes de resolució presentades per JxSí i que no són res més que les mesures incloses en el pla de xoc social que va acordar amb la CUP. Ara bé, la majoria de les resolucions vinculen el seu compliment a l'aprovació dels pressupostos del 2016, tot i que inicialment la supeditació era molt més clara. JxSí i la CUP, però, han arribat a un acord per eliminar aquesta referència més explícita, i en canvi han inclòs la renegociació del deute com a forma de finançament del pla de xoc social. Un dels punts aprovats insta el Govern a incloure una partida pressupostària de com a mínim 10 MEUR per a pobresa energètica i a signar els convenis necessaris amb les empreses perquè assumeixin almenys el 50% del cost de les factures. També s'han concretat 10 milions per al pla de barris i augmentar en 10 milions més la dotació del parc públic d'habitatge.

JxSí ha sotmès a votació el pla de xoc social pactat amb la CUP en forma de propostes de resolució. Ara bé, el grup independentista ha retirat finalment una proposició que supeditava les mesures que tiressin endavant en aquest ple monogràfic sobre la situació d'emergència social a l'aprovació dels pressupostos del 2016. Sí que s'ha mantingut, però, una referència als comptes en la majoria de resolucions, on s'explicita que "les mesures contemplades s'incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades".

A més, JxSí ha votat a favor d'una proposició dels cupaires que insta a renegociar el deute per tal de dotar financerament el pla de xoc social. En concret, la proposta apunta que el Govern impulsarà "prioritàriament la renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei d'aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d'interès i a les taxes d'inflació actuals".

A més, segons aquesta resolució, el Govern "instarà els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l'amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital". Aquesta transformació, continua el text aprovat, "que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui aprofitar per finançar el pla de soc social", ha d'anar acompanyada d'una "revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar i contrastar la seva utilitat".

30 MEUR del pla de xoc social

El Parlament insta el Govern a mantenir en els pressupostos de la Generalitat per al 2016 una partida no inferior als 10 MEUR per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat econòmica i risc d'exclusió residencial. Els comptes del 2015 ja incloïen una partida de 10 milions per a pobresa energètica.

A més, la cambra demana a l'executiu que signi els acords o convenis necessaris amb les empreses subministradores per tal que assumeixin almenys el 50% del cost de les factures. Així mateix, s'ha donat llum verda a incrementar la dotació pressupostària en 10 MEUR per augmentar el parc públic d'habitatge, així com a aplicar la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, establint protocols d'acció per evitar els desnonaments.

Un altre punt aprovat insta a impulsar un pla per als barris amb més dificultats socioeconòmiques associat a un fons plurianual de 10 MEUR . Aquest pla estaria participat pels municipis, els consells comarcals, les diputacions i altres ens supramunicipals.

En matèria de beques menjador, s'ha aprovat incrementar les que cobreixen el 100% del cost, tot i que, en paral·lel, ha tirat endavant una proposta transaccionada amb Catalunya Sí que es Pot que insta el Govern a garantir totes les beques dels infants que compleixin els requisits.

En el camp de la salut, les resolucions aprovades reclamen al Govern reduir les llistes d'espera en un 50% i en un 10% les quirúrgiques. Aquest punt no té concreció pressupostària en la resolució aprovada, tot i que en el pla de xoc acordat per JxSí i la CUP es xifra en 100 MEUR.

Recuperar la Renda Mínima d'Inserció

Entre d'altres mesures socials aprovades també destaca la recuperació de la Renda Mínima d'Inserció com a dret subjectiu, l'ampliació del seu pressupost per garantir el 100% de cobertura i el manteniment de les persones que, passats els 60 mesos de permanència, mantenen les circumstàncies que van generar el dret a percebre-la.

A més, el Parlament ha instat el Govern a presentar abans de finalitzar el 2016 una reforma del sistema de rendes socials que "s´adeqüi a les necessitats reals". Segons el text aprovat, la ciutadania té dret a rebre "els ingressos mínims necessaris per viure amb dignitat d´acord amb les condicions legalment establertes" i apunta que s´ha simplificar el procés de concessió de les ajudes així com incrementar la dotació de prestacions econòmiques temporals per pal·liar les situacions crítiques durant la tramitació de la renda social.

També ha prosperat la proposta de la CUP perquè el Govern iniciï l´estudi per implementar una Renda Bàsica "universal, incondicional, individual i suficient" que els cupaires anomenen "dret a l´existència".

En l'àmbit fiscal, s'ha aprovat reduir l'impost sobre les rendes del treball en els trams més baixos i reinstaurar l'impost sobre dipòsits bancaris ja en els propers pressupostos, tot i que està suspès pel Tribunal Constitucional. A més, ha tirat endavant la creació d'una policia fiscal especialitzada en el frau fiscal de major transcendència, que col·laboraria amb les autoritats judicials i el ministeri fiscal en la persecució de la delinqüència econòmica. També s'ha aprovat accelerar la reconversió de l'Institut Català de Finances en un banc públic i estudiar la creació de noves figures de fiscalitat ambiental són altres propostes en aquesta matèria.

També ha tirat endavant la proposta que reclama el pagament mensual de les bestretes del 2014 i l'avançament dels diners del Fons de Liquiditat Autonòmic corresponent al 2016.

Comissió de seguiment de les mesures aprovades

D'altra banda, i fora del paquet proposat per JxSí, s'ha aprovat crear, en el termini de dos mesos, una comissió de seguiment dels acords adoptats en el ple sobre emergència social. La integrarien representants del Govern, dels grups parlamentaris, les entitats socials i professionals del sector.

Així mateix, el ple sobre la situació d'emergència social ha donat llum verda a la transacció entre JxSí, Catalunya Sí que es Pot i PSC que insta el Govern a detallar en el termini de tres mesos "tota la informació respecte a les més de 16.000 derivacions que es van produir durant el 2014 per part del CatSalut entre centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) per reduir les llistes d'espera". La proposta també inclou que el Govern lliuri en el termini de tres mesos els resultats de la inspecció sobre les baixes de pacients de la llista d'espera pública abans de ser intervinguts, a més de promoure un programa públic de 'big data' sanitari que garanteixi que els únics destinataris de dades sanitàries siguin els centres de recerca de titularitat pública o sense ànim de lucre.

També ha tirat endavant una proposta que demana al Govern que minimitza la participació de les Empreses de Treball Temporal i les agències de col·locació en els plans de garantia juvenil en favor del Servei d'Ocupació de Catalunya, com a "autèntic garant de la igualtat d'oportunitats".

Una altra proposta aprovada és la de recuperar en el curs 2016-2017 els ajuts per a llibres de text, material didàctic i transport escolar per garantir la igualtat d'accés a l'educació, així com estudiar i implantar una prestació econòmica per a la criança adreçada als infants de 0-18 anys, concebuda com a ingrés directe que ajudaria a compactar les diferents ajudes i prestacions actualment existents.

Mesures contra malbaratament alimentari

La cambra catalana ha aprovat que es portin a terme mesures per promoure l´aprofitament dels excedents alimentaris dels sectors de l'hosteleria, restauració, supermercats, hipermercats i mercats, en col·laboració amb entitats socials. També ha tirat endavant desenvolupar en aquesta legislatura un Pla Nacional de Lluita contra el Malbaratament Alimentari a Catalunya.

En l´àmbit de les dones, s´ha aprovat que el Govern recuperar la Direcció General d´Igualtat en el treball dins del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i dotar-la de contingut i pressupostos. I lliurar en dos mesos un pla calendaritzat i dotat pressupostàriament sobre l´increment del nombre d´habitatges destinats a dones de violència masclista.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook