16 de febrer de 2016
16.02.2016
Ensenyament

Els alumnes de 4art d'ESO inicien aquest dimarts les proves d'avaluació

Aquest any s'inclouen exàmens sobre competència cientificotecnològica i de llengua alemanya com a tercera opció en llengua estrangera

16.02.2016 | 12:06

Un total de 67.719 alumnes catalans s'examinen aquest dimarts i dimecres de les proves d'avaluació de 4rt d'ESO, que per primera vegada inclouen la competència cientificotecnològica i la llengua alemanya com a tercera opció en llengua estrangera. En les proves, s'avaluaran les competències de llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques. La prova permet mesurar el grau d´assoliment de les competències bàsiques al final de l´etapa obligatòria. Els 67.179 alumnes que en prendran part pertanyen a un total de 1.060 centres educatius d'arreu de Catalunya, dels quals 544 son de titularitat pública i 516 són concertats i privats.

Concretament, aquest dimarts els alumnes s'examinaran de llengua catalana, castellana i matemàtiques, mentre que aquest dimecres serà el torn de les proves de competència cientificotecnològica, la llengua estrangera (66.785 alumnes faran la prova d´anglès, 329 la de francès i 65 la d´alemany) i l´aranès (66 alumnes de la Vall d´Aran).

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l´expressió escrita. Es valorarà, entre d´altres aspectes, si l´alumnat comprèn el que llegeix, si s´expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l´adequació i coherència en la redacció.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l´ús del vocabulari o la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s´inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d´espai, forma i mesura, i d´estadística i atzar. L´objectiu és que l´alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d´altres, els símbols i les formes d'expressió o el raonament matemàtic. Quant a la prova cientificotecnològica, s´inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Per serveis territorials, 12.723 alumnes pertanyen al Consorci d'Educació de Barcelona, 7.407 al Baix Llobregat , 7.396 a les comarques de Barcelona, 4.725 de la Catalunya Central; 6.835 als de Girona; 3.550 als de Lleida; 8.251 als del Maresme i el Vallès Oriental; 5.700 als dels de Tarragona; 1.522 als les Terres de l'Ebre; i 9.070 als serveis territorials del Vallès Occidental.

Els exàmens se celebren per cinquè any consecutiu i està dissenyat i aplicat pel Consell Superior d´Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d´Educació. En aquesta edició s´han organitzat 60 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. Un total de 2.458 professors faran d´aplicadors i, d´aquests, 1.202 faran també de correctors. Els centres podran conèixer els seus resultats a partir de l´11 d´abril.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook