19 de març de 2021
19.03.2021
L'Empordà
DIA MUNDIAL DE L'AIGUA
EL BÉ MÉS PREUAT

8 indicadors de la nostra aigua

Nacions Unides ha recreat uns estàndards per definir una aigua saludable i Espanya queda en bon lloc excepte per algun punt important.

19.03.2021 | 15:21
ARXIU

Un servei d'aigua potable gestionada de forma segura es defineix com una font d'aigua potable millorada que es troba a les instal·lacions, està disponible quan és necessari i està lliure de contaminació fecal. Les fonts d'aigua millorades inclouen aigua entubada, perforacions o pous entubats, pous excavats protegits, fonts protegides i aigua envasada o distribuïda.

 1. 198 % Potabilitat: la població a Espanya utilitza un servei d'aigua potable gestionada de forma segura (indicador 6.1.1 dels ODS).
 2. 97 % Salubritat: Espanya utilitza un servei de sanejament gest ionat de forma segura (indicador 6.2.1a dels ODS).
 3. 90 % Residu: les aigües residuals domiciliàries a Espanya es tracten de forma segura (indicador 6.3.1 dels ODS).
 4. 36 $/m3: Eficiència: és el valor afegit de l'ús de l'aigua per les persones i l'economia a Espanya (indicador 6.4.1 dels ODS sobre eficiència en l'ús de l'aigua).
 5. 43 % Estrès: tenint en compte els requisits de cabal ambiental, s'observa que els recursos hídrics renovables a Espanya estan desapareixent (indicador 6.4.2 dels ODS sobre nivell d'aigua).
 6. 87 % Administració: és el grau d'implementació de la gestió integrada dels recursos hídrics (GIRH) a Espanya (indicador 6.5.1 dels ODS).
 7. 100 % Transvasaments: de les àrees de conques transfrontereres a Espanya, que tenen acords operatius per a la cooperació hídrica (indicador 6.5.2 dels ODS).
 8. 8.5 % Ecosistema: és el canvi en l'extensió espacial dels ecosistemes relacionats amb l'aigua a Espanya el 2016 (en comparació amb el període de l'any de referència de 2001-2005), segons les dades d'observació de la terra (indicador 6.6.1 dels ODS
 1. 198 % Potabilitat: la població a Espanya utilitza un servei d'aigua potable gestionada de forma segura (indicador 6.1.1 dels ODS).
 2. 97 % Salubritat: Espanya utilitza un servei de sanejament gest ionat de forma segura (indicador 6.2.1a dels ODS).
 3. 90 % Residu: les aigües residuals domiciliàries a Espanya es tracten de forma segura (indicador 6.3.1 dels ODS).
 4. 36 $/m3: Eficiència: és el valor afegit de l'ús de l'aigua per les persones i l'economia a Espanya (indicador 6.4.1 dels ODS sobre eficiència en l'ús de l'aigua).
 5. 43 % Estrès: tenint en compte els requisits de cabal ambiental, s'observa que els recursos hídrics renovables a Espanya estan desapareixent (indicador 6.4.2 dels ODS sobre nivell d'aigua).
 6. 87 % Administració: és el grau d'implementació de la gestió integrada dels recursos hídrics (GIRH) a Espanya (indicador 6.5.1 dels ODS).
 7. 100 % Transvasaments: de les àrees de conques transfrontereres a Espanya, que tenen acords operatius per a la cooperació hídrica (indicador 6.5.2 dels ODS).
 8. 8.5 % Ecosistema: és el canvi en l'extensió espacial dels ecosistemes relacionats amb l'aigua a Espanya el 2016 (en comparació amb el període de l'any de referència de 2001-2005), segons les dades d'observació de la terra (indicador 6.6.1 dels ODS
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook