La tendra escena de dos avis jugant a la platja que ha enamorat milions de persones