En un càrrec com el que ostenta el Papa Francesc, els besamans estan a l'ordre del dia. Una figura com la seva té el deure de saludar i rebre grans multituds. El protocol en aquests besamans és clar i normalment se segueix al peu de la lletra.

No obstant això, en aquesta ocasió, el pontífex ha tingut un estrany comportament. En el vídeo es pot apreciar com el Papa aparta la mà als fidels que es postren als seus peus, evitant així que puguin besar la seva mà. En els moviments es pot apreciar cert nerviosisme i fins i tot alguns dels seus gestos resulten bruscos.