Accidents

El Govern crea la comissió interdepartamental per als danys produïts per la fauna cinegètica

Agricultura ha desplegat un pla d'actuacions per equilibrar l'ecosistema i controlar les sobrepoblacions d'animals

13.12.2016 | 17:08

El Govern de la Generalitat ha acordat crear una Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les espècies cinegètiques. La creació d´aquesta comissió és una de les accions concretes que contempla el Pla de prevenció de danys impulsat pel Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquesta nova comissió està integrada per representants del Departament d´Agricultura, de Territori i Sostenibilitat, d´Interior i de Salut, i coordinarà l´acció del Govern entre els diferents departaments atès que la problemàtica actual és absolutament transversal i afecta a gran part del país.

Ecosistema desequilibrat
L´evolució cultural de la societat catalana, més els canvis en determinats usos territorials i l´establiment de zones d´especial protecció, han anat deixant en segon pla l´activitat cinegètica, que es considera exclusivament com una activitat de lleure. La conseqüència ha estat l´increment descontrolat de determinades espècies de fauna salvatge, cosa que ens ha abocat al desequilibri de l´ecosistema i a una situació de conflicte i risc arreu del país.

Les densitats de senglar, per exemple, s´han multiplicat per 7 en el conjunt del país en els darrers 15-20 anys. En el cas dels conills, les poblacions mitjanes a Catalunya s´han multiplicat per més de 6.

Els danys a l´agricultura i accidents de trànsit
Durant el període 2003-2015 s´han autoritzat un total de 24.874 operacions de captures excepcionals per danys a l´agricultura. El 48% van ser per fer controls de senglar com a espècie responsable dels danys. Només l´any passat es van emetre 4.500 autoritzacions. En 12 anys s´han multiplicat per 9 les autoritzacions per danys a l´agricultura.

Els ungulats, però també les guineus i en menor mesura llebres i conills, estan molt relacionats amb accidents de trànsit. Generalment, es compleix que, a més densitat i abundància d´aquests animals, més accidents. Entre els anys 2008 i 2014, van tenir lloc 6.200 accidents de trànsit amb animals. L´any 2014 es van produir uns 1.900 accidents amb animals, 1.200 dels quals amb ungulats cinegètics. Es calcula que hi ha entre 700 i 1.000 accidents anuals amb senglars.

Per tant, som davant d´un medi desequilibrat, d´una problemàtica de país que cal redreçar. Cal aplicar totes les mesures necessàries i possibles per superar aquesta problemàtica i arribar a l´escenari d´una població de fauna cinegètica estable que no generi conflictes.

Un nou Pla d´actuacions amb una visió integral i més efectiva
La situació actual requereix una actuació transversal, un treball interdepartamental a nivell de la Generalitat i interadministratiu (diputacions, ajuntaments). I també, a part de l´Administració, implicar els diferents sectors de manera global (caçadors, pagesos, indústries càrnies, universitats i grups de recerca, etc.) Per tant, cal transformar el paradigma actual, modificar lleis i normes, cercar noves tecnologies i bones pràctiques, formar i informar els ciutadans i emprendre el camí cap a aquesta nova situació amb poblacions equilibrades i ben distribuïdes pel territori.

El Pla de prevenció dels danys i riscos originats per la fauna cinegètica té com a objectiu general establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques. Es tracta de prevenir i controlar de forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen.

L´estratègia que es posa a sobre la taula és la necessitat d´equilibrar l´ecosistema i buscar unes poblacions estables que no generin conflictes i minimitzar-ne els existents. Cal fer front a tots els impactes que tenen els danys de la fauna salvatge en: sanitat animal i salut per les persones, agricultura i ramaderia, accidents i seguretat a les vies de comunicació i biodiversitat i espais naturals. El repte és buscar un nivell sostenible d´aquestes poblacions de fauna cinegètica perquè estiguin en equilibri i en lloc de ser un problema siguin una oportunitat en els territoris rurals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema