Ensenyament

L'aprenentatge basat en projectes i les habilitats emprenedores

Els membres de la Plataforma d'investigació ColActiva expliquen els avantatges d'aquesta metodologia educativa

10.06.2016 | 10:01
Els autors de l´article, Sandra Masdevall Teixidor i Joan Carol Tarrús

L'Aprenentatge Basat en Projectes permet treballar les matèries de manera interdisciplinària a partir de propostes contextualitzades o situacions reals. Els continguts de les diferents àrees van apareixent quan l'alumnat ha de desenvolupar els projectes que se li plantegen. S'ha de buscar la motivació de tots els nens i nenes i això tan sols és possible si els fem partíceps actius del seu aprenentatge: Aprendre fent. Actuar per poder reflexionar.

Els projectes s'han d'adaptar a l'etapa educativa a la qual ens dirigim. Per a nosaltres, el concepte de 'Projecte' té a veure amb el desenvolupament d'unes habilitats que han de permetre els alumnes posar en funcionament, de manera cada vegada més autònoma, una actitud transformadora de vida. Veure en les dificultats de l'entorn possibilitats de canvi és el primer pas per fomentar un Aprenentatge Basat en Projectes.

Busquem alumnes que sàpiguen observar l'entorn, detectar problemes, que posin en funcionament totes les seves habilitats i coneixements per tal de buscar possibles solucions.

Els projectes passen per diferents etapes: 1. Partim d'un problema o situació real. A partir d'aquest problema l'alumnat defineix clarament el repte a resoldre. Individualment genera idees per trobar solucions. 2. Compartim, generem noves idees i n'escollim una. Es fan grups heterogenis i es comparteixen les propostes. Això permet generar-ne de noves. De totes elles, un cop filtrades, caldrà triar-ne una. 3. De la reflexió a l'acció. Cal pensar el procés per implementar la idea escollida. Aquest treball cooperatiu ha d'acabar en un resultat. 4. La comunicació. Els diferents grups presenten el resultat del seu treball a la resta de la classe. 5. L'avaluació, un pas més dins l'aprenentatge. Cada alumne reflexiona sobre el procés seguit a partir d'una rúbrica, identifica algun aspecte a millorar i fa un pla de millora individual que revisarà al final del següent projecte.

En aquesta metodologia de treball, les competènces bàsiques es van desenvolupant de manera natural, no són situacions creades per a l'aprenentatge d'uns determinats continguts, sinó que són projectes reals, on els problemes que es proposen no són inventats, sinó que tenen una significativitat i funcionalitat.

Cada projecte agafa un caire i una dimensió diferent, però les estratègies que es posen en joc a l'hora de desenvolupar-los són gairebé sempre les mateixes. L'alumne també ha de desenvolupar les habilitats emprenedores: la creativitat,la iniciativa, el treball de les emocions, la comunicació i la capacitat de millorar a partir de la reflexió.

L'avaluació es converteix en una eina de refexió i millora: allò bàsic no és el resultat final, sinó el procés que s'ha seguit per arribar-hi. Donem molta importància també a l'avaluació creativa com a una eina per apropar aquest concepte encara massa esteriotipat i tancat en un resultat final i donar-li una vessant més creativa, reflexiva i de transformació.

"Transformad estas antiguas aulas; suprimid el estrado y la ca?tedra del maestro (..) Romped estas enormes masas de alumnos, por necesidad constren?idas a oir pasivamente una leccio?n (..). Sustituid (todo ello) en torno del professor, por un ci?rculo poco numeroso de escolares activos que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven, que estan vivos, en suma (..). Hacedles medir, pesar, descomponer, crear (..) discutir como en Grecia (..). Y entonces la ca?tedra es un taller y el maestro un gui?a en el trabajo." Aquestes paraules les escrivia Francisco Giner de los Ri?os, referint-se a l'estil de treball de la "Institucio?n Libre de Ensen?anza", en 1880. Aquestes idees encara constitueixen una de les bases que sustenta l'aprenentatge Basat en Projectes.

(Article 'A fons' publicat al Suplement Diàlegs d'Educació de l'edició impressa del Setmanari de l'Alt Empordà)

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema