Energia

El 96% del frau elèctric es deu a empreses i a particulars amb un alt grau de consum

Aquest frau costa uns 150 milions d'euros anuals als consumidors espanyols d'electricitat i menys de l'1% correspon a famílies amb pocs recursos

04.08.2016 | 16:42

Segons dades d'Endesa, el 80% del frau elèctric va ser causat a Espanya en l'any 2015 per empreses de diversos sectors industrials i de serveis; i del 20% restant, més del 80% va ser a causa de particulars que tenen elevats nivells de consum.

Partint d'aquestes dades, i tenint en compte a títol de referència el nombre de famílies que estan actualment acollides al bo social, pot estimar-se que, en contra del que moltes vegades es pensa, menys de l'1% del frau elèctric comès a Espanya es deu a enganxalls il·legals efectuats per famílies de baixos ingressos. Per contra, la major part es concentra en punts de subministrament que tenen alts nivells de consum.

Això indica que el frau és, per sobre de tot, un recurs il·legal que utilitzen algunes empreses i grans consumidors domèstics per abaratir la factura elèctrica a costa de tots els altres consumidors. En efecte, l'impacte negatiu del frau no repercuteix en l'essencial sobre les companyies elèctriques, sinó que, igual que succeeix amb el frau fiscal, afecta directament els recursos de la resta de les empreses i dels ciutadans, perquè es tradueix en un increment de la factura elèctrica que aquests paguen.
D'acord amb dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el frau elèctric va suposar un encariment de 150 milions d'euros en la factura elèctrica total pagada pels consumidors espanyols a l'any 2015. En termes físics, aquest frau ascendir, segons estimacions d'Endesa, a 3,5 TWh, és a dir, una quantitat equivalent al consum elèctric anual de la ciutat de Sevilla i de tota la seva àrea metropolitana.

A més, en el cas del sector empresarial, les companyies que cometen frau perjudiquen doblement als seus competidors, perquè aconsegueixen abaratir els seus propis productes i serveis, i encarir al mateix temps els d'aquests competidors, realitzant així una maniobra que, a més de il·lícita, suposa una clara competència deslleial.

D'altra banda, el frau elèctric no suposa només una càrrega econòmica per a les empreses i els ciutadans que paguen les seves factures i una operació de competència deslleial, sinó també un problema greu per a la seguretat i la salut de les persones que conviuen o estan properes al defraudador. Les instal·lacions manipulades no compleixen la normativa en matèria de seguretat i generen un important risc no només per a aquells que les manipulen, sinó també per a les persones que viuen o circulen en la proximitat d'aquestes instal·lacions.

Una manipulació del comptador o de la connexió pot causar electrocució, incendis i, fins i tot, la mort de les persones que la duen a terme físicament; i produir accidents de la mateixa índole als que visquin a prop o entrin en contacte amb aquesta instal·lació. Així mateix, pot tenir importants conseqüències legals sobre l'infractor.

Recentment, un empresari ha estat condemnat a una pena de dos anys i quatre mesos de presó, al pagament d'una multa de 200.000 euros ia tres anys i mig d'inhabilitació com a conseqüència de la mort per electrocució d'un dels seus treballadors mentre aquest realitzava una manipulació fraudulenta en el subministrament elèctric.

Endesa està realitzant accions efectives contra el frau amb el suport d'equips especialitzats i aplicant avenços tecnològics en les seves xarxes intel·ligents, juntament amb eines com el Data Mining. Tot això ha permès detectar més de 83.522 casos de frau en 2015, el que suposa gairebé un 25% més que el 2014, recuperant 600 milions de kWh. Aquestes xifres seran superades àmpliament en 2016, a la vista dels resultats registrats fins al moment.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema