Figueres

'Ara escric' aposta per millorar la competència escrita de l'alumnat

Gemma Soler i Mariona Ventura, dues responsables del programa, han iimpartit xerrades divulgatives a Figueres

03.06.2016 | 09:54
´Ara escric´ vol millorar el rendiment acadèmic de l´alumnat.

"Si la competència lectora és la capacitat per entendre, valorar i emprar els textos escrits, per tal d'assolir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, l'escriptura és una activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat", afirmen Mariona Ventura i Gemma Soler, ponents en el cicle de conferències del programa 'Ara escric', proposta del Departament d'Ensenyament per millorar la competència escrita dels alumnes.

La Generalitat va posar en marxa, el curs 2011-2012, l'Impuls de la lectura en l'àmbit educatiu dins el Pla Nacional de Lectura, amb l'objectiu de reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'escolaritat. El programa prioritzava la competència lectora com una estratègia de millora de la competència comunicativa lingüística i era l'inici del recorregut cap a l'aprenentatge de la comunicació oral i de l'expressió escrita en els àmbits socials, acadèmics i al llarg de la vida. Segons els resultats presentats, dels 296 centres de primària que van acabar l'Impuls de la lectura el 2015, un 90% van millorar els seus resultats.

Augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic

A partir d'aquesta experiència i dels resultats obtinguts, el Departament d'Ensenyament ha iniciat el programa 'Ara escric' aquest curs escolar, amb la finalitat de millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic i, així, afavorir l'èxit educatiu. Així mateix, a través del programa 'Ara escric' es donen eines i suport als docents per actualitzar les metodologies de la didàctica de l'escriptura.

Els tres eixos del programa

Gemma Soler i Mariona Ventura, dues de les responsables d'impartir les conferències divulgatives del programa 'Ara escric', expliquen que aquesta iniciativa defineix objectius específics per als alumnes, professors, projecte educatiu, famílies i món literari. El programa es fonamenta en tres eixos, que detallen les dues expertes: "El primer, aprendre a escriure, preveu l'aprenentatge inicial de l'escriptura (educació infantil i primària), el procés de la composició escrita, les seves fases i la reflexió sobre la llengua, i el coneixement dels gèneres textuals i la seva funcionalitat. El segon, escriure per aprendre, amb l'escriptura com a eina d'aprenentatge i de construcció de coneixement, i també com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees i matèries. I el tercer, escriure per crear i transmetre el pensament, que vol potenciar l'hàbit de l'escriptura personal i el plaer d'escriure, i l'escriptura creativa, amb la literatura com a model."

Desenvolupament de l'Ara escric

Per desenvolupar el programa, ha estat necessària l'elaboració i la difusió de documents d'orientacions amb les fonamentacions científiques i pedagògiques que ajudin els centres a sistematitzar l'aprenentatge de l'escriptura, com ara la correcció de textos o l'aprenentatge de la grafia. També s'ha creat una web, i s'ha programat un cicle de conferències de temàtiques nuclears i transversals, relacionades amb la didàctica de l'escriptura. Les xerrades per a mestres de parvulari i Educació infantil les han impartit Gemma Soler i Mariona Ventura. També se n'han fet sis per a mestres de cicle mitjà i superior i sis per a professors d'educació secundària obligatòria. A Figueres, s'ha portat a terme un dels cicles de conferències.

Els objectius del programa per àmbits

Alumnat: Incrementar el temps de dedicació a l'escriptura; incorporar la reflexió sobre com s'escriu, perquè s'escriu, per a qui s'escriu, i conservar evidències de la seva pròpia producció.

Professorat: Planificar les unitats didàctiques que incorporin activitats d'escriptura amb propòsit comunicatiu i adequades al context; potenciar el paper del professorat com a model, i incorporar l'avaluació com a eina del procés.

Projecte educatiu: Incorporar l'escriptura i les estratègies d'expressió escrita en totes les àrees curriculars, i incorporar pràctiques de referència educativa i projectes d'innovació de centre amb relació a l'escriptura.

Famílies: Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de l'escriptura al centre; llegir i valorar els escrits produïts pels fills, i aprofitar les situacions familiars per fomentar l'escriptura.

Món literari: Potenciar el contacte entre escriptors i alumnes, i fomentar la participació dels alumnes en espais literaris col·laboratius.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema