Entre gener i setembre

CaixaBank guanya 996 milions d'euros, un 57,3% més que en el període del 2014

L´entitat catalana millora els beneficis pel creixement dels ingressos bancaris i la reducció de les dotacions per a insolvències

23.10.2015 | 08:01

CaixaBank va obtenir un benefici de 996 milions d´euros durant els nou primers mesos del 2015, un 57,3% més que durant el mateix període de 2014. Segons ha informat l´entitat en un comunicat, el resultat es basa en la reducció de les dotacions per a insolvències i en la millora d´ingressos. L´activitat comercial ha permès generar ingressos (6.316 milions de marge brut, un 15,1% més) i s´ha vist reforçada per la incorporació de Barclays, que ha impulsat el creixement del marge d´interessos (+7,6%), els ingressos per comissions (+11%), els crèdits sobre clients (+6%) i els recursos de clients (+6,5%). Caixabank també ha registrat un descens de la morositat en el trimestre, fins a situar-se en el 8,7%.

Les provisions arriben als 10.584 milions, amb una ràtio de cobertura del 55%. En l´exercici també destaca la reducció del nivell de dotacions per a insolvències (1.375 milions, un 17,3% menys en la comparativa interanual i un 46,4% inferior en termes trimestrals). Les palanques del creixement del marge d´explotació han estat l´elevada capacitat de generació d´ingressos i la reducció de les despeses recurrents amb perímetre homogeni. A més, es registren progressivament les sinergies capturades de Barclays (102 milions previstos el 2015 i 163 milions a partir del 2016).

L´evolució dels ingressos i les despeses permet que el marge brut arribi als 6.316 milions (+15,1%) i el marge d´explotació se situï en els 2.707 milions (+1,8%). El marge d´explotació sense despeses extraordinàries augmenta un 22,2%, fins als 3.250 milions.
Aquesta evolució permet que els ingressos bàsics del negoci bancari nets de costos (marge d´interessos més comissions menys despeses recurrents) arribin als 1.766 milions d´euros (+8,9%). El marge d´interessos arriba als 3.308 milions d´euros (+7,6% respecte dels primers nou mesos del 2014). La seva evolució reflecteix la gestió de l´activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l´estalvi al venciment que, juntament amb la incorporació del negoci de Barclays compensa el descens de la rendibilitat del crèdit condicionada per l´evolució negativa dels tipus d´interès i la disminució de la cartera de renda fixa.

Les comissions se situen en els 1.524 milions (+11%) per l´augment de la comercialització dels productes fora del balanç i la incorporació de Barclays. Les despeses recurrents amb perímetre homogeni (proforma incorporant-hi Barclays els nou primers mesos del 2014) es redueixen un 0,6%. Si es considera l´impacte de la incorporació de Barclays, les despeses d´explotació recurrents creixen un 8,5%. El total de despeses inclou el registre de 259 milions de costos extraordinaris associats a Barclays i 284 milions relacionats amb l´acord laboral assolit el segon trimestre. L´eficiència sense costos extraordinaris se situa en el 51,7% (-5,1 punts percentuals els últims dotze mesos).

Reducció de les dotacions per a insolvències

Les pèrdues per deteriorament d´actius financers i altres pugen a 1.762 milions (-2,1% respecte del mateix període del 2014). En la comparativa interanual, destaca la reducció del nivell de dotacions per a insolvències (1.375 milions d´euros, un 17,3% menys). A més, el cost del risc s´ha reduït en 36 punts bàsics durant els darrers dotze mesos, fins a situar-se en el 0,82%. L´evolució trimestral de les dotacions per a insolvències (-46,4%) "reflecteix l´esforç que s´ha fet durant el primer semestre per cobrir els riscos inherents a la cartera creditícia", segons l´entitat.

La morositat continua baixant

La ràtio de morositat accelera la correcció fins a situar-se en el 8,7% després de reduir-se en 96 punts bàsics durant l´any, malgrat haver incorporat Barclays. L´evolució anual està marcada per la reducció orgànica dels saldos dubtosos (-141 punts bàsics) que compensa la incorporació de Barclays Bank (+21 punts bàsics) i l´impacte del despalanquejament (+24 punts bàsics). La ràtio de morositat ex-promotor disminueix fins al 6,5%. Els saldos dubtosos baixen fins als 19.151 milions d´euros, després d´haver fet una forta reducció orgànica en tots els segments de risc (-3.191 milions durant l´any, 964 dels quals corresponen al tercer trimestre).

Negoci immobiliari

L´activitat de BuildingCenter, filial immobiliària de CaixaBank, ha permès comercialitzar els últims 12 mesos 2.210 milions en vendes i lloguers, i 19.484 immobles. La cartera neta d´immobles adjudicats disponibles per vendre puja a 7.070 milions d´euros i es comença a estabilitzar (7.009 milions el 30 de juny de 2015), amb una cobertura del 57,1%. Els actius immobiliaris de CaixaBank destinats al lloguer pugen, el 30 de setembre de 2015, a 3.140 milions d´euros nets de provisions. La ràtio d´ocupació d´aquesta cartera és del 88%.

CaixaBank manté els seus nivells de solvència, amb un Common Equity Tier 1 (CET1) ´fully loaded´ de l´11,6%. Segons criteris d´aplicació progressiva, el CET1 regulador se situa en el 12,8%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema