Política Agrícola Comú

Més de 21.000 petits agricultors catalans es beneficiaran de la nova PAC

Una aplicació del web del Departament permet consultar els professionals que podran obtenir aquestes ajudes

02.10.2015 | 12:01

Un total de 21.124 agricultors catalans han quedat inclosos dintre del Règim de Petits Agricultors de la nova Política Agrícola Comú (PAC), segons les estimacions fetes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tots ells posseeixen drets de pagament bàsic i el càlcul total dels ajuts que han sol·licitat dóna un import a percebre inferior a 1.250 euros. Els agricultors inclosos en aquest règim poden accedir a les seves dades al web del Departament, a través de l''Aplicació de consulta de pagament bàsic'. Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de declarar i mantenir un nombre d'hectàrees admissibles, com a mínim igual al nombre de drets de pagament bàsic activats el 2015.

El Règim de Petits Agricultors (RPA), basat en el Reglament 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, inclou de forma automàtica a tots els agricultors que el 2015 posseeixen drets de pagament bàsic i el càlcul total dels ajuts sol·licitats dóna un import a percebre inferior a 1.250 ¤. A Catalunya, i després de l'estimació provisional efectuada pel Departament d'Agricultura, el formen un total de 21.124 agricultors.

Aquesta estimació conté el càlcul provisional per a cada línia d'ajut amb dret: pagament bàsic, pagament verd o greening, i complement de joves i ajuts associats, si s'escau. El càlcul de l'ajut de pagament bàsic es realitza amb una estimació del nombre i import de drets de pagament bàsic a assignar el 2015. Aquests drets assignats tenen aplicada la convergència 2015 de la mateixa forma que als beneficiaris no inclosos en el RPA.

Els agricultors inclosos en el Règim de Petits Agricultors poden accedir a les seves dades al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a l''Aplicació de consulta de pagament bàsic'.

La inclusió en el Règim de Petits Agricultors permet al beneficiari gaudir d'una sol·licitud anual d'ajuts més senzilla i d'una consideració automàtica d'agricultor actiu a partir de 2016. A més, no els caldrà aplicar les pràctiques agrícoles del pagament verd o greening i no tindran ni controls ni sancions per condicionalitat derivats dels ajuts directes. Els drets de pagament activats el 2015 es consideren utilitzats per tot el període (2015-2019) i no es retiraran en cas de no utilització. A més, l'import calculat per la campanya 2015 es mantindrà constant per a totes les campanyes si es compleixen els compromisos per a la concessió de l'ajut. I no es publicaran els noms a la llista anual de beneficiaris dels ajuts directes.

El compromís del beneficiari d'aquest règim a partir de la DUN 2015 i mentre estigui al règim de petits agricultors serà el de declarar i mantenir un nombre d'hectàrees admissibles, com a mínim igual al nombre de drets de pagament bàsic activats el 2015.

En el cas que el beneficiari ho cregui oportú, tindrà dret a renunciar a ser inclòs en el citat règim mitjançant presentació de renúncia amb data límit de 15 d'octubre. El document de renúncia, es descarrega de la mateixa aplicació i s'ha de presentar davant de l'oficina comarcal corresponent. La renúncia, que es pot presentar cada campanya, es tramitarà dins de la DUN a partir de la campanya 2016.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema