Estudi de l'Institut Català del Suro

Una hectàrea de sureda genera 4.500 euros de serveis anuals

La gestió forestal dels boscos d'alzines sureres aporta un 80% més del valor calculat fins ara

13.03.2013 | 21:03

Un estudi de l'Institut Català del Suro constata que la gestió forestal dels boscos d'alzines sureres aporta un 80% més de valor que fins ara la societat no havia comptabilitzat. Segons aquest estudi, el valor anual dels serveis que ofereix una hectàrea de sureda és de 4.500 euros. El 73% d'aquesta quantitat representen el valor dels serveis de regulació com la conservació del cicle de l'aigua, la prevenció d'incendi o l'absorció de CO2. El tant per cent restant es divideix entre els serveis culturals -un 14%- com l'ecoturisme, el paisatge i l'educació, i els productes i aliments del bosc com la mel, els bolets, el suro i la fusta que representen un 13% del valor d'una hectàrea de sureda.

L'Institut Català del Suro ha dut a terme un estudi sobre el valor dels serveis ambientals de les suredes de Catalunya en el que han participat Inèdit-Innovació, el grup de recerca del doctor Martí Boada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i que es va presentar dilluns passat al Museu del Suro de Palafrugell. L'objectiu d'aquest projecte és valorar econòmicament els serveis ambientals que subministren els boscos d'alzines sureres a Catalunya, els quals aporten un valor a la societat en forma beneficis ambientals directes i indirectes ja que, segons apunta la institució, el benestar de la humanitat depèn dels ecosistemes i dels múltiples béns i serveis que proporcionen -aliments, combustibles, aigua, protecció, etc.-.

L'equip de treball ha seleccionat una mostra de finques representatives amb una sèrie de característiques comunes de les diferents zones de sureda a Catalunya amb una superfície d'entre 200 i 1000 hectàrees. La situació d'aquests boscos es troba al Montnegre, Montseny, Gavarres, Alberes-Salines i les comarques de la Selva, el Gironès i l'Empordà. De fet, el 80% de les hectàrees de sureda de Catalunya es concentra a la demarcació de Girona.

L'Institut Català del Suro assenyala que la gestió forestal de les suredes subministra tota una sèrie de serveis socioambientals poc coneguts i poc contraprestats que beneficien el conjunt de la societat de moltes maneres. Aquests serveis es poden classificar en: productes i aliments del bosc com la mel, els bolets, el suro, la fusta; serveis de regulació com la conservació del cicle de l'aigua, prevenció d'incendis i de la desertificació, l'absorció de CO2; i els serveis culturals com l'ecoturisme, paisatge, educació, entre d'altres.

Per tal de valorar econòmicament els serveis ambientals que ofereixen els boscos d'alzines sureres s'ha utilitzat el valor de mercat d'aquells béns i serveis que tenen o poden tenir un preu de mercat. En canvi, per aquells que realment no el tenen, s'han utilitzat uns mètodes que aplica l'economia ambiental per tal de quantificar-los.

Així, l'estudi constata que el valor anual dels serveis que ofereix una hectàrea de sureda és de 4.500 euros dels quals els productes i aliments del bosc representen el 13%, els serveis culturals, un 14% i els serveis de regulació un 73%. Així mateix, l'informe de l'Institut Català del Suro determina que el valor dels serveis que ofereixen les suredes catalanes és un 80% superior al valor comptabilitzat anteriorment. Només un 22% del valor aportat per les suredes té un retorn econòmic directe que no necessàriament percep el propietari del bosc de suredes (per exemple els bolets, turisme, pinyes, caça, etc.).

També destaca que l'aprofitament del suro en aquests boscos representa un 3,7 % del valor global per hectàrea i revela que perquè la societat pugui continuar gaudint de tots aquests béns comuns és "imprescindible" l'aprofitament del suro.

Actualment l'aprofitament del suro a Catalunya representa 13 milions d'euros, que suposen el 0,006 % del PIB català. Amb l'estudi que s'ha presentat, si totes les explotacions de suredes es gestionessin, això representaria 300 milions d'euros equivalents a un 0,15 % del PIB català. El sector surer català -sector forestal i sector industrial- representaria, per tant, 500 milions d'euros equivalents al 0,25 % del PIB català.

Per garantir la conservació i la gestió de l'alzina surera, aquest estudi pretén posar les bases per a la realització conjunta entre l'ICSURO i el Consorci de les Gavarres d'un pla pilot de pagament per serveis ambientals a les Gavarres, ja que les suredes hi tenen una presència important, concretament el 40% dels boscos de les Gavarres són d'alzines sureres. Aquest pla pilot esdevindria el primer sistema de pagament per serveis ambientals a nivell europeu, segons ha puntualitzat l'Institut Català del Suro.

Enllaços recomanats: Premis cinema