Jornada anual

Els treballadors de l´lCS treballaran 1.664 hores

Els sanitaris tindran un màxim de 3 dies d'assumptes personals i 22 de vacances

08.03.2013 | 20:03

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha fixat en 1.664 hores la jornada de treball anual del personal estatutari en torn de matí o tarda i en 1.500 pel que fa al torn nocturn, segons ha explicat aquest divendres en un comunicat. Aquesta decisió arriba després del fracàs en la negociació amb els sindicats en el marc de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, que es va reunir per última vegada el passat 1 de febrer. Els treballadors tindran un màxim de 3 dies d'assumptes personals i 22 de vacances. L'ICS ha pres aquesta decisió per donar compliment a la llei de pressupostos generals de l'Estat que estableix que la jornada de treball del sector públic no pot ser inferior a les 37,5 hores setmanals.

La llei sobre els pressupostos generals de l'Estat va establir que la jornada de treball del sector públic no podia ser inferior a les 37,5 hores setmanals. La mateixa norma, la 2/2012 de 29 de juny, declarava suspesos tots els pactes, acords o convenis que la contradiguin o convenis i especificava que la regularització de la jornada no suposaria cap increment retributiu.

D'altra banda, el reial decret de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat va establir que a partir de l'1 de gener del 2013 hi haurà un màxim de 3 dies de permís per assumptes personals i 22 dies hàbils de vacances. L'ICS ha explicat que ambdues són normatives d'àmbit estatal "d'aplicació a totes les comunitats autònomes" i per això ha hagut d'aplicar-les.

L'ICS ha defensat que "amb l'objectiu de negociar amb els agents socials la implementació efectiva de la nova jornada laboral i del nou règim de permisos i vacances", la direcció va convocar el passat 1 de febrer la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat on va proposar reduir la proposta inicial de 1.666 hores de treball en torns diürns a 1.650, establir un màxim de quatre dies per any sense incidència en la nòmina per absència per malaltia o accident no laboral que no generi una baixa temporal i sempre que es justifiqui medicament, garantir el permís retribuït per hospitalització d'un familiar i ampliar el permís per trasllat de domicili en el supòsit que sigui una localitat diferent.

L'institut ha defensat que ha mantingut obertes les converses amb tots els representants sindicals durant les darreres setmanes ja que la seva voluntat "ha estat sempre la d'assolir un acord" i ha lamentat que "malgrat els esforços negociadors, no ha estat possible arribar a cap acord".

Així, la direcció de l'ICS ha decidit adoptar la mateixa jornada fixada per l'administració central, que és de 1.664 hores anuals en horari diürn de matí o tarda. En el cas de l'horari nocturn, el còmput anual queda en 1.500 hores, equivalents al pas de 9 a 3 dies d'assumptes personal. Aquesta nova regulació no afecta el personal facultatiu hospitalari amb jornada partida, que ja supera les 1.664 hores anuals.

D'altra banda, es mantindrà el permís per hospitalització d'acord amb el que preveu la llei sobre conciliació de la vida personal i familiar del personal al servei de l'administració pública catalana i també el permís de trasllat de domicili amb canvi de localitat, que és de fins a quatre dies. També es facilitarà que es puguin agafar fins a cinc dies de vacances l'any, sense necessitat que siguin compactat, per afegir als dies d'assumptes personal disponibles.

Enllaços recomanats: Premis cinema