Exercici pressupostari del 2016

La congelació d'impostos i l'atenció social marquen les ordenances de Roses

L'equip de govern destaca l'àmplia participació dels grups de l'oposició en el redactat definitiu

02.11.2015 | 13:37
El regidor Marc Danés i l´alcaldessa de Roses.

L´Ajuntament de Roses ha presentat aquest dilluns les ordenances fiscals proposades per al proper exercici 2016, les quals vénen marcades, per cinquè any consecutiu, per la congelació generalitzada de la majoria d'impostos i taxes.

Tots els tributs es mantenen igual que el 2015, excepte l'IBI, que ajusta el tipus per compensar la supressió del recàrrec estatal i mantenir així els ingressos de 2015. La taxa de recollida de residus creix un 2% per compensar l'increment de costos derivats de la gestió de l'abocador comarcal.

En vista al 2016, s'amplien bonificacions de l'IBI (famílies nombroses, habitatges de lloguer social), de l'ICIO (incorporació energies renovables), de la Plusvàlua (ampliació concepte "habitatge habitual") i la taxa per subministrament d'aigua introdueix el concepte de "pobresa energètica".

L'objectiu de l'equip de govern (CiU i Gent del Poble) és mantenir l'equilibri pressupostari municipal, amb un nivell d'ingressos similar al de l'exercici 2015, que permeti l'autofinançament de les inversions previstes per al proper any.

Àmplia participació i consens  amb els grups municipals

L'equip de govern destaca l'àmplia participació dels grups de l'oposició en el redactat definitiu de les ordenances que avui es presenten a l'aprovació del ple. Les nombroses reunions dutes a terme amb els diferents representants, han donat com a resultat la incorporació de diverses propostes i millores incorporades gràcies a les aportacions realitzades pels diferents grups municipals.

D'altra banda, pel que fa a aquelles propostes fetes per l'oposició que no han pogut ser incorporades per tractar-se de modificacions més complexes o què requerien una consulta més exhaustiva de les possibles aplicacions normatives i legals, l'equip de govern ha adoptat el compromís de procedir a la seva revisió al llarg d'aquest any, amb la intenció de consensuar la seva incorporació a les properes ordenances fiscals.

Tot i que la previsió de pujada de l'IPC s'estima per a 2016 en un 1,30%, l'Ajuntament de Roses no incrementarà les tarifes de la majoria dels impostos, taxes i preus públics municipals.

Les excepcions a aquesta congelació generalitzada, són les següents:

Impost de Béns Immobles (IBI). Tot i la política de rebaixa de l'IBI mantinguda a Roses durant els darrers 4 anys, fet que ha arribat a suposar una reducció acumulada del tipus de gravamen d'un 20,78% (passant del 0,77% aprovat l'any 2011 al 0,61% per a 2015), les presents ordenances proposen un actualització del tipus municipal, que per a 2016 passaria a ser d'un 0,65%.

Aquesta actualització, però, no respon a una voluntat d'augment recaptatori per part de l'Ajuntament, sinó que el què farà serà compensar l'eliminació del recàrrec estatal del 0,0462% vigent fins ara, que suposava uns ingressos de prop de 850.000 € a les arques municipals.

La supressió d'aquest recàrrec doncs, quedarà compensat per l'actualització del tipus municipal en igual quantia, sense que es produeixi una major recaptació per part del consistori per aquest concepte.

Pel que fa a les bonificacions aplicades a l'IBI per a famílies nombroses, el percentatge de la bonificació passa a ampliar-se del 50 al 60%.

Una altra millora és la incorporació d'una nova bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost per als propietaris (persones físiques o jurídiques) que posin els seus immobles desocupats a disposició de la Borsa d'Habitatge de Lloguer Social.

L'IAE, l'impost de Circulació, l'ICIO i la Plusvàlua i i les Contribucions Especials es mantenen igual que al 2015, adoptant les següents millores:

En el cas de l'impost de Construccions (ICIO), s'introdueix una nova bonificació del 90% en la quota per la realització de construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria per imperatiu legal.

En el cas de l'impost de Plusvàlua, s'amplia el concepte d'habitatge habitual per a l'obtenció de la bonificació, permetent que es mantingui aquesta categoria en aquells habitatges desocupats per motiu de malaltia o necessitat d'assistència dels seus propietaris fora del domicili.

Taxes i preus públics, congelats

L'esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses es reflexa també en l'apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes es mantenen en el mateix nivell de 2015. Durant 2016, per tant, els ciutadans i ciutadanes de Roses no hauran de pagar més per la majoria de serveis que ofereix el municipi (biblioteca, arxiu, activitats esportives, casals, cementiri, transport urbà, llar d'infants, transport escolar,...)

Els únics canvis que es produeixen en l'apartat de preus públics corresponen a l'accés dels majors de 65 anys als recintes de la Ciutadella i del Castell de la Trinitat, que passarà a ser de pagament reduït (2 €) quan fins ara era gratuït; i l'increment d'un 3% dels serveis, cursos i sessions esportives de la Piscina Municipal (no s'inclou en aquest augment les tarifes dels abonaments per fer ús de les instal·lacions), amb la finalitat d'assolir progressivament l'autofinançament de les despeses d'aquest equipament esportiu.

En l'apartat de taxes, la corresponent a la recollida i eliminació de residus augmenta en un 2% les seves tarifes per compensar l'increment de costos derivats de la gestió de l'abocador comarcal.

En la taxa corresponent a l'ocupació de via pública, s'ajusten a la baixa tarifes relatives a ocupacions temporals de petit format i es permet que les noves altes puguin beneficiar-se de la bonificació (entre un 20 i un 60%) de la tarifa establerta per als establiments que obren tot l'any, amb l'objectiu d'afavorir els nous emprenedors que s'instal·len a Roses.

La taxa per subministrament d'aigua introdueix el concepte de "pobresa energètica" a què fa referència la Llei 22/2010, que evita el tall del subministrament en aquells casos establerts pels Serveis Socials.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema