Nova composició de càrrecs

El nou govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà presenta el cartipàs

Joaquim Felip, Manel Toro, Montse Mindan i Pere Casellas són els nous vicepresidents

30.07.2015 | 18:46
Àrea de Presidència
Presidència:
Ferran Roquer i Padrosa
Conseller delegat de Comunicació:
Alex Hernández González

Àrea de Territori i Relacions Institucionals
Presidència:
Joaquim Felip i Gayolà
Conseller delegat de Medi Ambient:
Josep M. Cervera
Conseller delegat de Turisme:
Joaquim Felip i Gayolà
Conseller delegat del Leader:
Joaquim Felip i Gayolà
Conseller delegat de Serveis Tècnics:
Pere Moradell Puig

Àrea d'Ensenyament
Presidència:
Montse Mindan i Cortada
Consellera delegada d'Ensenyament:
Montse Mindan i Cortada
Consellera delegada de Cultura:
Sònia Martínez i Juli
Consellera delegada del Consorci per a la Normalització Lingüística:
Sònia Martínez i Juli
Consellera delegada de l'Arxiu Comarcal:
Sònia Martínez i Juli
Conseller delegat de Joventut:
Alfons Vila i Cuadrado
Conseller delegat d'Esports:
Alfons Vila i Cuadrado

Àrea de Promoció Econòmica
Presidència:
Manel Toro i Coll
Conseller delegat de Promoció econòmica:
Manel Toro i Coll
Conseller delegat de Serveis econòmics:
Manel Toro i Coll
Conseller delegat d'Informàtica:
Manel Toro i Coll
Conseller delegat de l'Oficina del consumidor:
Enric Gironella i Colomer

Àrea de Serveis a les Persones
Presidència:
Pere Casellas Borrell
Conseller delegat de Serveis Socials:
Àlex Hernández i González
Conseller delegat d'Habitatge:
Pere Casellas Borrell

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà celebrarà aquest divendres, a les 16 hores, un ple extraordinari per donar compte de la composició del cartipàs que configura el nou govern de la institució, fixar el règim de sessions i aprovar les dedicacions i retribucions dels seus membres així com les assignacions als grups polítics comarcals.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'estructurarà a partir d'ara en cinc grans àrees: Presidència, Territori i Relacions Institucionals, Ensenyament, Promoció Econòmica i Atenció a les Persones. Cadascuna d'elles disposa d'algunes delegacions específiques que s'han transferit directament als conseller comarcals.

Presidit per Ferran Roquer, s'han designat els següents vicepresidents: Joaquim Felip, Manel Toro, Montse Mindan i Pere Casellas. També s'ha nomenat la Junta de Govern i les seves competències, entre altres òrgans. Es posarà a la consideració del ple la creació de la Comissió Informativa Permanent, que es reunirà mensualment. El règim de sessions dels plens que es proposa serà d'una cada dos mesos, els dimarts a les 18 h. També es passarà a la ratificació del ple el nomenament del gerent, que continuarà essent Josep Maria Marcé.
 
Dedicacions i retribucions
 

Finalment, el nou govern comarcal presentarà al ple l'expedient relatiu a les dedicacions i retribucions dels seus membres. A l'igual que a l'anterior mandat, es proposa que el vicepresident primer, Joaquim Felip, tingui una dedicació parcial del 50%, amb una retribució bruta mensual de 1.500 euros, a raó de 14 mensualitats. Aquesta assignació es redueix en un 12,5% en relació a l'anterior mandat.

També es preveu, en el cas que es consideri necessari en un futur, que el president assumeixi el càrrec amb dedicació exclusiva. En aquest supòsit, percebria una retribució bruta mensual de 3.928,57 euros, a raó de 14 mensualitats.

El dictamen regula, a més, les assignacions per assistències i les aportacions als grups comarcals que, en aquest darrer cas, no varien en relació al mandat anterior. Es determinen els topalls màxims a percebre per assistències que en el cas del president i dels vicepresidents no pot superar els 21.000 euros anuals -amb un rebaixa del 12,5%-, els 10.000 euros anuals per als consellers comarcals amb delegacions de serveis -que tenen una rebaixa del 16,5%- i els 3.500 euros anuals per a la resta. Amb les delegacions actuals, l'import total de les retribucions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es redueix en un 10% en relació a l'anterior mandat. 

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema