Bones pràctiques

Diputació, segona en el rànquing de transparència a les institucions provincials

El seu nivell informatiu ha estat reconegut per l´índex Dyntra

17.07.2015 | 16:20

El nivell de transparència de la Diputació de Girona, en la informació que ofereix mitjançant la seva pàgina web, ha estat reconegut per l´índex Dyntra, indicador que mesura la transparència en la informació de les institucions públiques de l´Estat espanyol, com el segon millor en el rànquig de transparència de les diputacions de tot l´Estat.
 
La tècnica de transparència i participació ciutadana de la corporació, Anna Brunsó, ha informat que la Diputació de Girona ha estat la segona millor qualificada, complint amb 136 dels 172 indicadors analitzats en l´estudi, per davant de la de Granada (128) i per darrere de la foral de Guipúscoa (147).

Dyntra mesura la informació pública de governs i administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials i, a l´hora d´emetre un dictamen, té en compte les categories següents: transparència institucional, accés a la informació i publicitat activa, participació i col·laboració ciutadana, transparència economicofinancera, transparència en les contractacions dels serveis i transparència en matèria de serveis i suport als municipis.
 
La Diputació de Girona ha posat en funcionament en la seva pàgina web un «portal de transparència», adreçat a la ciutadania perquè pugui disposar de tota la informació de la institució i resoldre aquells dubtes i preguntes que se li plantegin.
 
Aquest portal de transparència, una nova eina que fa que la Diputació de Girona sigui la pionera respecte de les altres diputacions catalanes, respon a la entrada en vigor l´1 de juliol de 2015 d´una part de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei té com a objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del funcionament de les administracions públiques, del control i de la transparència en la destinació dels diners públics. El lloc web del portal de transparència de la Diputació és www.ddgi.cat/transparencia, on des del juny passat la ciutadania ja pot trobar un formulari per plantejar consultes a la institució. D´acord amb la normativa, la Diputació disposarà d´un mes per donar-hi resposta, més quinze dies addicionals si considera que es tracta d´un tema complex.
 
El portal permet consultar dades que van des de la composició dels òrgans de govern de la Diputació fins als sous dels diputats i dels assessors i la relació de llocs de treball, passant pel nombre de cotxes oficials, les actes del Ple i la Junta de Govern, les subvencions, etc. De fet, aquesta informació ja hi era al web, però ara es pot trobar de manera més fàcil.
 
L´avantatge d´aquest portal és que ofereix tota la informació pública de la institució sense la necessitat que qui la consulti hagi de ser un expert en l´Administració pública. És una eina «viva», en permanent evolució, que també recull els portals dels organismes autònoms i els ens vinculats a la corporació. La Diputació de Girona ja va començar a treballar el tema de la transparència l´any 2013, i tot i que la llei obliga a uns mínims, s´està treballant per tal de millorar-la cada dia. Fins a l´1 de gener de 2016 s´hi aniran incorporant continguts, alguns dels quals perquè així ho estableix la llei i d´altres per iniciativa pròpia.
 

Aquest segon lloc en el rànquing de transparència d´entre totes les diputacions és un reconeixement a la tasca de la Diputació de Girona com a pionera a activar el seu propi portal de transparència. Anna Brunsó ha destacat que amb la nova eina «apropem la Diputació al gran públic» i que el reconeixement a la transparència «és un premi al treball realitzat i un impuls a la feina que encara resta per fer».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema