Assistència jurídica gratuïta

La demanda del Torn d'Ofici Civil s'ha incrementat un 131% en els últims set anys

S´ha passat de 18.742 actuacions l´any 2008 a 43.447 l´any 2014, sumant un total de 220.686 actuacions

13.07.2015 | 13:28

La demanda del Torn d´Ofici en l´àmbit civil s´ha disparat en els darrers set anys a Catalunya, principalment a causa de les demandes relacionades amb execucions hipotecàries. Aquest mòdul s´ha vist incrementat més d´un 1.000% entre els anys 2008 i 2014. En total els serveis de Torn d´Ofici i Assistència al Detingut han realitzat un total de 21.000 actuacions per temes relacionats amb execucions hipotecàries a tot Catalunya en els últims set anys.

Tot i aquest increment en l´àmbit Civil, la demanda de justícia gratuïta en l´àmbit Penal ha anat baixant en els darrers anys, amb un descens d´un 11,6% entre el 2008 i el 2014. El descens de la demanda en l´àmbit Penal i en l´Assistència al Detingut, dues de les partides més importants (representen un 72,5% del total), ha motivat una estabilització de la demanda d´aquest servei que presten els 14 Col·legis d´Advocats de Catalunya, gestionat pel Consell de l´Advocacia Catalana.

Concretament, en l´àmbit Civil les actuacions s´han incrementat en un 131,8% en els darrers set anys. Dins d´aquest àmbit, de les 508 actuacions de torn d´ofici per processos d´execucions hipotecàries que hi va haver l´any 2008 -quan va començar la crisi- es va passar a 1.134 el 2009, 2.291 el 2010, 2.542 el 2011, 3.041 el 2012 i 5.392 el 2013 i 6.113 el 2014, la qual cosa suposa un increment d´un 1.103% en set anys.

A banda de l´espectacular augment dels processos hipotecaris, també han augmentat de forma destacable les demandes per divorcis i separacions. En aquest mòdul, si durant els primers anys de la crisi predominaven les demandes de modificacions de sentències (canvis de custòdia, de règims de visita, de pensió per als fills...), durant l´any 2014 es detecta un increment significatiu (prop d´un 4%) de demandes de processos complerts de divorcis o separacions matrimonials i de parelles de fet.

En l´àmbit Social o Laboral l´augment ha estat de 32,4% en set anys, passant de 5.000 assumptes el 2008 a 6.621 el 2014.

A nivell global, els catorze Col·legis d´Advocats de Catalunya van realitzar l´any passat un total de 301.697 actuacions de justícia gratuïta. L´any 2014 es detecta un lleuger descens en l´àmbit Penal (-4,1%), que juntament amb l´important augment en l´àmbit Civil (11,8%), l´ascens en l´àmbit Social o Laboral (8,5%), i el descens d´Assistències al Detingut (-5,6%) i en Violència sobre la Dona (-0,8%) dóna com a resultat un descens en conjunt del Torn d´Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) d´un 0,5% entre els anys 2013 i 2014.

El president de la Comissió de Torn d´Ofici i Assistència al Detingut del Consell, Miquel Rodríguez Zamora, atribueix l´acusat augment del torn d´ofici civil "per una banda a l´augment dels processos d´execucions hipotecaries i desnonaments derivats de l´impagament d´hipoteques i lloguers, i per l´altra a l´increment de demandes per temes familiars". En aquest darrer any s´ha detectat, per primer cop, un augment de processos complerts de separacions i divorcis "motivat per la millora de l´economia, que anima a regularitzar la situació de facto que estaven vivint moltes parelles que no podien divorciar-se o separar-se per la crisi econòmica i que els obligava a conviure sota el mateix sostre", argumenta Rodríguez Zamora.

Imminent posada en marxa del Torn d´Ofici per a Gent Gran

El president del Consell de l´Advocacia Catalana, Abel Pié, ha anunciat la imminent posada en marxa d´un nou servei de Torn d´Ofici específic per a persones majors de 65 anys que es trobin en situacions de vulnerabilitat i que precisin d´actuacions lletrades per a la defensa dels seus interessos. Un cop signat amb el Departament de Justícia -el passat mes de maig- el protocol que determina les circumstàncies i els requisits necessaris per acollir-s´hi, els catorze Col·legis d´Advocats de Catalunya treballen per organitzar aquest nou torn d´ofici i derivar les peticions que els arribin en aquest sentit.

Entre aquestes destaquen la denúncia de delictes comesos per abandó, lesions, vexacions, estafes, apropiacions indegudes o amenaces dins l´àmbit familiar, personal o institucional. També serà objecte de denúncia el no-compliment dels deures legals d´assistència de la tutela, l´abandonament d´una persona declarada incapaç o la no-prestació d´auxili a una persona gran que es trobi desvalguda.

Les reclamacions judicials contra resolucions administratives referents al reconeixement del grau de dependència també seran derivades a aquest nou torn, "quina implantació respon a la creixent demanda d´assessorament que hem detectat per part de persones grans i vulnerables", ha explicat el president del Consell. "Els casos més habituals de maltractament a gent gran que ens arriben es produeixen per part dels propis familiars, dels cuidadors o d´empreses de serveis", ha concretat Pié.

Per la seva banda, el degà del Col·legi d´Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, ha destacat que "malgrat els esforços que la Generalitat de Catalunya realitza, segueix tractant-se als advocats del torn d´ofici sense reconèixer plenament la tasca social que realitzen. L´advocacia és un dels col·lectius socials més implicats directament en la societat, en estar al costat d´aquells ciutadans que més ho necessiten i que menys mitjans tenen".

Qui té dret a l´assistència jurídica gratuïta?

L´assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi tenen dret, en general, tots els ciutadans espanyols o d´altres països de la UE, així com els estrangers que resideixen al país, que no disposen de recursos suficients per litigar.

Per accedir-hi, han de dirigir-se a qualsevol dels catorze Col·legi d´Advocats catalans i acreditar que els seus ingressos bruts no superen, per unitat familiar i segons els membres que la composen, un franja que va del doble al triple de l´IPREM (Indicador Públic de Renda d´Efectes Múltiples), que aquest any 2015 ha quedat fixat en 532,51 euros mensuals. El reconeixement d´aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d´un advocat i un procurador d´ofici, l´orientació i l´assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

Als catorze Col·legis d´Advocats catalans hi ha un total de 6.700 advocats adscrits al torn d´ofici i assistència a víctimes i detinguts, que presten aquest servei durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l´any. Els Col·legis han organitzat diferents actes aquests darrers dies per commemorar el Dia de la Justícia Gratuïta, el 12 de juliol, amb l'objectiu de posar en valor la importància i l'abast social d'aquest servei.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema